11 sierpnia (niedziela), godz. ok. 16:00
RELIEFY I NIUANSE
– wystawa sztuki dziecięcej dedykowana twórczości Mariana Bogusza

Galeria Ściana Sztuki Dziecka (parter)

Wernisaż: 11 sierpnia około godziny 16:00 (po spektaklu Letniej Grządki Teatralnej)
Wystawa dostępna w terminie 11 sierpnia‒30 września.

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na wernisaż wystawy – instalacji wielkoformatowej
wykonanej przez wszystkich uczestników warsztatów letnich w Galerii Ściana Sztuki
Dziecka. Po raz trzynasty otwarcie odbędzie się w kooperatywie z Teatrem Korez.