6 lipca (sobota), godz. ok. 23:15
PALETA PEŁNA KOLORU
– wystawa malarstwa Georgija Safronowa

Galeria Teatru Korez (pierwsze piętro).

Wernisaż: 6 lipca około godziny 23:15 (po spektaklu Letniego Ogrodu Teatralnego). Wystawa dostępna w terminie 6 lipca‒31 sierpnia.

Georgij Safronow – artysta malarz urodzony 8.11.1947 r. w Moskwie. W 1976 roku ukończył Wydział Grafiki Ilustracji Książkowej w Moskiewskiej Akademii Poligraficznej. Od 1978 roku mieszka w Polsce.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki.
Czynnie uczestniczy w życiu artystycznym i kulturalnym Śląska. Ofiarowuje swoje prace na
aukcje charytatywne. Między innymi na rzecz towarzystwa pomocy św. Brata Alberta. Bierze udział w plenerach w kraju i za granicą oraz aukcjach. Jako grafik współpracował z krajowymi wydawnictwami. Wysoko ceni sobie pracę pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą. Uczestniczył w audycjach nocnego Programu Radia Katowice pod redakcją Macieja Szczawińskiego, w których dzielił się ze słuchaczami swoimi poglądami na sztukę i życie.
Wiele podróżuje po Europie, czego plonem jest ponad 100 wystaw indywidualnych i 150
zbiorowych w kraju i za granicą od Kanady przez Paryż i Strasburg do Tokio.